Kontakt ...

Pers Festsange 

v/ Per Olesen

Kirkeholmen 3

2630 Tåstrup

Tlf. 6179 1409

email: Persfestsange@gmail.com