Fødselsdagssang

Mel.: Når jeg ser et rødt flag smælde


Kære Kim vi vil nu synge

højt i kor for dig i dag

og vi håber, at loftet vil gynge

når til Søren vi slår flere slag

vi vil gå lidt tilbage og kigge

på den tid som er bortsvunden hen

mange ting har vi valgt at lade ligge

sangen skulle jo helst være pæn


Når du starter KARA trucken

skal den gøres pæn i stand

er den griset, så bliver du muggen

griber straks fat i slange og spand

alle steder, du er så fleksibel

passer vægt, lossepladser med mer´

af og til er du også lidt penibel

når en opvask i køk´net du ser


Du er tillidsmand på KARA

du er arbejdernes mand

du ta´r hånd om vor SID gruppes skare

i forhandlinger holder du stand

tillidsposter du har haft så mange

uanset hvor så end du nu kom

dine holdninger luftes mange gange

alting har du en mening derom


Gitte tror på det okulte

ser på TV åndemagt

du ser med, ganske lidt i det skjulte

det er fup, mener du, så det sagt

du dog lover, at være lidt åben

tager med til lidt me-di-e leg

ud på af-te-nen, stor er nu din måben

da der tales direkte til dig