Fødselsdagssang

Mel.: Når jeg ser et rødt flag smælde

Kære Kim vi vil nu synge
højt i kor for dig i dag
og vi håber, at loftet vil gynge
når til Søren vi slår flere slag
vi vil gå lidt tilbage og kigge
på den tid som er bortsvunden hen
mange ting har vi valgt at lade ligge
sangen skulle jo helst være pæn

Når du starter KARA trucken
skal den gøres pæn i stand
er den griset, så bliver du muggen
griber straks fat i slange og spand
alle steder, du er så fleksibel
passer vægt, lossepladser med mer´
af og til er du også lidt penibel
når en opvask i køk´net du ser

Du er tillidsmand på KARA
du er arbejdernes mand
du ta´r hånd om vor SID gruppes skare
i forhandlinger holder du stand
tillidsposter du har haft så mange
uanset hvor så end du nu kom
dine holdninger luftes mange gange
alting har du en mening derom

Gitte tror på det okulte
ser på TV åndemagt
du ser med, ganske lidt i det skjulte
det er fup, mener du, så det sagt
du dog lover, at være lidt åben
tager med til lidt me-di-e leg
ud på af-te-nen, stor er nu din måben
da der tales direkte til dig